Нашият екипПоказани са 4 елемента
ИмеДлъжностГодини стажТелефон
Сортиране 
 
Сортиране 
 
Сортиране 
 
Сортиране 
 
ИмеДлъжностГодини стажТелефон
инж. Николай Трендафилов Директор 50 0888 807 854 
Добри Йорданов Ключар - В. Търново  0884305334 
Тигран Балаян Ключар - В. Търново  0882 024 445 
инж. Антон Ганчев Технически Сътрудник 22 0884 551 442 
Показани са 4 елемента